Zpětná vazba jako základ efektivní výuky (Nový PORG)

Datum/čas
10.10.2019
16.45-18.00

Místo konání
Nový PORG

Kategorie


KAPACITA JE V SOUČASNÉ DOBĚ NAPLNĚNA, V PŘÍPADĚ ZÁJMU PIŠTE NA info@edukacnilaborator.cz.

Tento unikátní kurz je zaměřen na pravidelné setkávání učitelské komunity, která se potkává jednou měsíčně po dobu dvou školních roků. Cílem je prohloubit profesní způsobilost učitele v oblasti formativního hodnocení (Formative Assessment) a hodnocení pro podporu učení žáků (Assessment for Learning – AfL).

Celkově se tak jedná o 18 setkání  v prostorách gymnázia Nový PORG (Pod Krčským lesem 25, Praha 4 – Krč, 142 00) a to vždy druhý čtvrtek v měsíci. Autorem konceptu je světově uznávaný pedagog Dylan Wiliam a každé setkání má své pevně dané téma:

1.1 Spolupráce
1.2 Objasnění a sdílení vzdělávacích cílů
1.3 Zjišťování, co se během výuky žáci učí
1.4 Poskytování zpětné vazby, která posouvá žáky vpřed
1.5 Aktivace žáků, jako autorů instrukcí pro sebe navzájem
1.6 Tvorba klíčových otázek
1.7 Formativní využití sumativních testů
1.8 Aktivace žáků, jako vlastníků svého učení
1.9 Vyhodnocení prvního ročníku kurzu

2.1 Revize dosavadní praxe
2.2 Kritéria úspěšnosti
2.3 Učení se od žáků (kritéria úspěšnosti)
2.4 Posouzení postupů AfL ostatních učitelů
2.5 Slovní hodnocení
2.6 Učení se od žáků (slovní hodnocení)
2.7 Sdílení klíčových otázek
2.8 Učení se od žáků (dotazování)
2.9 Vyhodnocení druhého ročníku kurzu

Rozsah jednoho setkání: 80 minut
Celková dotace kurzu: 32 x 45 minut
První fáze kurzu začne v říjnu 2019 a skončí v červnu 2020. Druhá fáze začne v říjnu 2020 a skončí v červnu 2021.

Cílová skupina: učitelé 2. stupně ZŠ a učitelé SŠ

Lektorem kurzu je Mgr. Tomáš Ficza ve spolupráci s pedagogy Nový PORG, kteří již poznatky z kurzu implementovali do své výuky.

Cena: 1 800 Kč včetně DPH za celý kurz (na základě objednávky bude zaslána zálohová faktura)
Pokud účastník absolvuje minimálně 80 % z rozsahu kurzu, bude plátci Nadací Martina Romana vrácena celá částka bez DPH.

Kurz je akreditován MŠMT v systému DVPP  pod č.j. 7539/2019-2-269 a probíhá ve spolupráci s gymnáziem Nový PORG a Nadací Martina Romana.

Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení semináře dle platných obchodních podmínek.

V případě otázek nás prosím kontaktujte e-mailem na info@edukacnilaborator.cz nebo telefonicky na +420 212 245 509.

Registrace účastníka

* položka je povinná

Tato událost je již obsazená.