Učíme formativne.cz

mapa není k dispozici

Datum/čas
12.11.2021
09.00-17.00

Kategorie


V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na ZŠ (formativne.cz), který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř, pořádáme v pátek 12. listopadu 2021 závěrečnou online konferenci zaměřenou na rozvoj dovedností v oblasti formativního hodnocení.

Formativní hodnocení je jedním z účinných a ověřených postupů, který pomáhá žákům v učení. Konference má za cíl představit konkrétní praktické způsoby, jak formativní hodnocení ve výuce používat.

Konference je pro účastníky bezplatná.

Program:

08.45–09.15        Připojení na konferenci
09.15–09.20        Úvodní slovo (Karel Starý, PedF UK)
09.20–09.45        Představení projektu (Karel Starý, PedF UK)
09.45–10.45        Responzivní výuka (Harry Fletcher-Wood, autor publikace                                                                    Responzivní výuka) – simultánní překlad z anglického jazyka

10.45–11.00        Přestávka

11.00–11.30        Formativní hodnocení z pohledu ředitele (Jan Vepřek, ZŠ Navis)
11.30–12.00        Formativní hodnocení a wellbeing (Dana Pražáková, ČŠI)
12.00–12.15        Databanka (Michal Orság, EDUkační LABoratoř)

12.15–13.00       Přestávka

13.00–14.30        Panelová diskuse (Veronika Laufková, PedF UK; Vendula Homoky,                                                     Zlepšování práce v rámci FH; Pavel Bobek, ZŠ Solidarita; Jana Masařová,                                       ZŠ Rumburk; moderuje Pavlína Loňková, ZŠ Labyrint)

14.30–14.45         Přestávka

14.45–16.15         Blok workshopů

16.15–16.30         Přestávka

16.30–17.00         Shrnutí a závěrečné slovo (Jan Slavík)

V odpoledním bloku bude probíhat 8 paralelních workshopů. Při registraci níže si prosím jeden vyberte. Kapacita každého workshopu je 35 účastníků.

Témata workshopů:
Kapacita workshopů je již naplněna. Stále se však můžete registrovat na přednáškovou část a panelovou diskusi. Odkaz na zhlédnutí workshopů vám následně zašleme po konferenci.

1. Tandemová výuka a komiks jako prostředek k hodnocení žáků (OBSAZENO)
(Milan Khas, Josef Janoušek, ZŠ Staňkov)
Pokud se zeptáte žáků, zda umí vytvořit kvalitní prezentaci, někteří váhají. Proč? Protože ne všichni ví, co si pod kvalitní prezentací představit. Na workshopu si ukážeme hodinu párové výuky, při které jsme vytvářeli komiks a zjišťovali, jak má kvalitní prezentace vypadat. 

2. Kritéria jako nástroj pedagogické diagnostiky aneb Bez cíle do cíle
nedoběhneš (OBSAZENO)

(Anna Churáčková, Základní škola a gymnázium Navis)
V tomto workshopu si ukážeme jak správně cíle formulovat a jak je aplikovat do výuky. Podělím se s účastníky o osobní zkušenosti v oblasti práce s cíli a představím konkrétní ukázky, jak žáky naučit s cíli pracovat a jak je využít jako oporu při hodnocení.

3.
 Losovátka / špachtle na 1. a 2. stupni ZŠ (OBSAZENO)
(Eva Machová, Pavla Nawratová, ZŠ Zdice)
Workshop představí na konkrétních videoukázkách rozmanité varianty použití tzv. losovátek/špachtlí na 1. i 2. stupni ZŠ. Tento nástroj umožňuje učiteli zjišťovat aktuální stav porozumění žáků, aktivizuje je při učení a z jejich pohledu také přispívá k větší spravedlivosti.

4. Formativní hodnocení z pohledu distanční výuky na 2. stupni ZŠ (OBSAZENO)
(Marie Horčičková, ZŠ Angel)
Jaká pozitiva online výuka nabízí a jak jich lze využít ve formativním hodnocení? Jak předcházet oboustranné frustraci v režimu distanční výuky a podpořit autonomii žáků? Součástí workshopu budou konkrétní ukázky zpětné vazby z distanční výuky v loňském školním roce.

5. Práce s kritérii na 1. stupni ZŠ (OBSAZENO)
(Eva Luhanová, Lucie Třešňáková, ZáŠkola)
Zajímá Vás, jak dětem zprostředkovat objektivní zpětnou vazbu? Jak vést děti ke kvalitě odvedené práce? Jak děti učit sebehodnocení i vrstevnickému hodnocení? Práce s kritérii ve výuce je výborným nástrojem, jak toho dosáhnout a zároveň si společné učení užívat.

6. Metakognitivní strategie ve formativním hodnocení na 2. stupni a SŠ (OBSAZENO)
(Mária Ganajová, Ivana Sotáková, Andrea Lešková, Univerzita P. J. Šafárika Košice)
 Súčasťou workshopu budú ukážky z implementácie vybraných techník (sebahodnotiaca karta, lístok pri odchode, KWL) do výučby na 2. stupni ZŠ a SŠ, doplnené o spätnoväzbové informácie ako aj kladné a problémové stránky pri ich implementácii.

7. Formativní hodnocení a Hejného matematika (OBSAZENO)
(Sylva Peclinovská, ZŠ Planá nad Lužnicí; Jan Chudík, ZŠ Hostivice)
Na základě vlastního prožitku a možných ukázek z praxe se zaměříme na formativní hodnocení z dlouhodobější perspektivy a jeho vliv na proces učení a rozvoj žáka nejen po stránce kognitivní ale i osobnostní. Mezi osvědčené postupy patří principy Hejného metody.

8.  Formativní hodnocení v českém jazyce na 2. stupni ZŠ (OBSAZENO)
(Pavla Štěpánová, ZŠ Květnového vítězství)
Jak systematicky pracovat s cíli v rámci tematického celku? Jak společně s žáky vytvářet kritéria hodnocení a využívat je pro sebehodnocení žáků? Jak posilovat vnitřní motivaci? Vyzkoušíme i mini dílnu čtení a budeme diskutovat o tom, jak práci dětí hodnotit.

V případě otázek nás prosím kontaktujte e-mailem na info@edukacnilaborator.cz nebo telefonicky na +420 212 245 509.

Změna programu vyhrazena.

Projekt je financován v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008212.

Registrace účastníka

* položka je povinná

Tato událost je již obsazená.