Syndrom vyhoření a jeho prevence u předškolních pedagogů (Praha)

Datum/čas
01.11.2019
10.00-16.00

Místo konání
Pernerova 29

Kategorie


2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin. Vzdělávací program je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j.: MSMT – 1618/2019-1-37.

Cílem kurzu je prohloubit profesní způsobilost učitele v oblasti osobnostně sociálních dovedností. Učitelé se seznámí s příčinami, projevy, prevencí a intervencí vůči syndromu vyhoření. Seznámí se s technikami, které jim pomohou efektivně zvládat nárazovou i dlouhodobou stresovou zátěž. Zjistí, jak vědomě řídit emocionální reakce v zátěžových situacích a následně tyto emoce zpracovat pomocí copingových strategií.

Pod vedením odborných lektorů si vyzkoušejí a naučí se využívat rozmanité relaxační techniky na odbourání stresu a únavy ve fyzické i psychické rovině. Získají náměty pro posilování učitelské self-efficacy. Podstatnou složkou vzdělávací akce jsou modelové situace zaměřené na užití jednotlivých technik předcházení zátěži, zvládání stresových situací a relaxace.

Témata:

a) Teoretická část
• Syndrom vyhoření – příčiny, stres a hlavní stresory v učitelství
• Syndrom vyhoření – příznaky, fáze
• Syndrom vyhoření – autodiagnostika
• Syndrom vyhoření – intervence, odborná pomoc
• Syndrom vyhoření – individuální a institucionální prevence
• Specifika syndromu vyhoření v souvislosti s osobní a profesní charakteristikou pedagoga
• Strategie zvládání stresu, učitelská self-efficacy (osobní účinnost) a kolegiální podpora jako zdroje ochrany před syndromem vyhoření

b) Praktická část
• Praktické ukázky copingových strategií spolu s rozborem jejich efektu
• Trénink uvědomělých reakcí na stresové situace a jejich následné zpracování
• Relaxační techniky na odbourání únavy a uvolnění psychického a fyzického napětí
• Techniky vědomé práce s emocemi
• Metody posilování self-efficacy
• Postupy na podporu kolegiální podpory
• Zpětná vazba pedagogů formou dotazníku k průběhu všech fází vzdělávací akce
• Souhrnné vyhodnocení vzdělávacího programu

Časová dotace kurzu: 8 x 45 minut
Cena: 2 500 Kč včetně DPH (na základě objednávky bude zaslána zálohová faktura)
Lektorka: Mgr. Veronika Hozáková – školní psycholožka
Místo konáni: budova školy Pernerova 29

Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení semináře dle platných obchodních podmínek.

V případě otázek nás prosím kontaktujte e-mailem na info@edukacnilaborator.cz nebo telefonicky na +420 212 245 509.

Objednávka

Na tuto událost jsou rezervace již uzavřeny.