Škola dotykem AKADEMIE (Žďár nad Sázavou)

Datum/čas
30.09.2015
14.30-17.30

Místo konání
Gymnázium Žďár nad Sázavou

Kategorie


Cílem semináře projektu Škola dotykem AKADEMIE je seznámit účastníky s možnostmi smysluplného využití digitálních technologií a digitálního vzdělávacího obsahu ve vyučování, a rozšířit tak povědomí o možnostech moderního školství.

Učitelé absolvováním semináře zvýší své digitální kompetence, které mohou dále rozvíjet ve své praxi. V rukou kreativního učitele poskytují moderní technologie řadu výhod, jako je například vyšší motivace žáků, rychlejší pochopení učiva díky názornosti a interaktivitě, rovný přístup k informačním a vzdělávacím zdrojům.

Účast na semináři je bezplatná.

Program semináře

  • Úvod
  • Tablet není počítač
  • Mobilní aplikace vhodné k výuce
  • Management tabletové třídy

Přestávka

  • Digitální vzdělávací obsah
  • Zpětná vazba
  • Diskuze a nejčastější otázky a odpovědi

Délka trvání semináře jsou 3 hodiny s přestávkou na občerstvení.

V případě otázek ohledně semináře kontaktujte prosím EDUkační LABoratoř e-mailem na info@edulabcr.cz nebo metodické centrum Škola dotykem AKADEMIE. Seznam center je dostupný na www.edulabcr.cz/skoleni/skola-dotykem-akademie.

Objednávka

Na tuto událost jsou rezervace již uzavřeny.