Škola dotykem AKADEMIE (malotřídní škola Nemyčeves)

Datum/čas
18.11.2015
07.45-11.00

Místo konání
Základní škola Nemyčeves

Kategorie


Základní škola Nemyčeves je malotřídní škola, která je zapojena do výzkumného projektu Škola dotykem | www.skoladotykem.cz.

Ve školním roce 2015/2016 škola realizuje ukázkové hodiny, na kterých mají návštěvníci příležitost seznámit se s fungováním malotřídní školy za využití moderních technologií a digitálního edukačního obsahu.

Ukázkové hodiny přináší možnost vidět naživo práci s heterogenní skupinou dětí, individualizovaný přístup k žákům, kooperaci, vedení k samostatnosti a další podnětné způsoby práce, které jsou aplikovatelné i v běžné třídě.

Účast na ukázkové hodině je bezplatná.

Program:

  • přivítání účastníků v rámci ranního kruhu
  • ukázka běžné výuky českého jazyka a matematiky s využití tabletů (úložiště Dropbox, interaktivní učebnice na tabletu, aplikace S Note, výuková videa)
  • diskuse s vyučujícím nad tématem využití tabletů v malotřídní škole

V případě otázek ohledně ukázkových hodin kontaktujte prosím EDUkační LABoratoř e-mailem na info@edulabcr.cz nebo metodické centrum Škola dotykem AKADEMIE. Seznam center je dostupný na www.edulabcr.cz/skola-dotykem-akademie.

Registrace účastníka

* položka je povinná

Na tuto událost jsou rezervace již uzavřeny.