Online bezpečnost pro pedagogy

Datum/čas
Date(s) - 20.01.2020
10:00 - 16:00

Místo konání
EDUkační LABoratoř

Kategorie


Kurz Online bezpečnost pro pedagogy je akreditován MŠMT pod č.j.: MSMT – 27840/2019-2-776 a je vhodný pro učitele 2. stupně ZŠ  a SŠ k plnění Šablon II:
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Kurz je zaměřen na praktické získání znalostí a dovedností v oblasti zásad digitální komunikace s vazbou na kybernetickou bezpečnost a aplikace každodenního života. Důraz je kladen na oblast prevence kyberšikany, bezpečnosti dat a bezpečnosti informací.

Obsah:

Základy bezpečnosti
• Proč se zabývat bezpečností v digitálním světě
• Co můžete přijít
• Co se dá a co nedá zabezpečit
• Existuje opravdová bezpečnost?

Bezpečnost na Internetu
• Základní pojmy kyberbezpečnosti, pojem kyberšikana
• Bezpečný web
• Instant Messaging – (Facebook) Messenger, Skype, WhatsApp…
• Bezpečnost dětí na internetu

Sociální inženýrství a krádeže identity
• Co je sociální inženýrství
• Jak se krade digitální identita
• Prevence
• Co dělat v případě zcizení digitální identity

Bezpečná e-mailová komunikace
• Rizika spojená s používáním e-mailu
• Nejznámější podvody spojené s e-mailem

Sociální sítě, kyberšikana a její prevence
• Výhody a nevýhody sociálních sítí
• Profily na sociálních sítích
• Nebezpečné praktiky chování
• Krádeže profilů
• Zabezpečení profilu
• Kyberšikana, definice a její prevence

Hesla
• Co je to bezpečné heslo
• Vytváření hesel
• Správa a uchovávání hesel
• Dvoufázové ověření

Metodika výuky digitální komunikace a kyberbezpečnosti
• Jak předejít kyberšikaně a jak ji prezentovat žákům
• Výuka nástrojů a praktického použití způsobů zabezpečení
• Metodologie výuky jednotlivých oblastí
• Praktické ukázky a techniky výuky

Časová dotace kurzu: 8 x 45 minut
Cena: 2 500 Kč
Termín: pondělí 20. 1. 2020
Cílová skupina: učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ
Garant kurzu: Mgr. et Mgr. Jiří Matějka
Kde nás najdete: Karlínské náměstí 8, Praha 8. Bílá budova školy (za kostelem), po levém schodišti do 2. patra, učebna číslo 8.

V ceně je zahrnuto občerstvení.

Organizátor si vyhrazuje právo provést změny.

V případě otázek nás prosím kontaktujte e-mailem na info@edukacnilaborator.cz nebo telefonicky na +420 212 245 509.

Objednávka