Jsme připraveni?

Datum/čas
01.11.2017
09.00-14.00

Místo konání
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Příprava budoucích učitelů, moderní technologie ve výuce, zkušenosti z projektu Škola dotykem UNIVERZITA, orientace v online světě nebo celoživotní vzdělávání. Přijďte si poslechnout inspirativní přednášky na témata týkající se digitalizace školství a celé naší společnosti.

Konference Jsme připraveni? je určena zástupcům akademické obce, ředitelům, ředitelkám a pedagogům základních a středních škol, odborné veřejnosti, studentům, budoucím učitelům a všem, které vzdělávání zajímá. Účast je bezplatná.

Akci pořádá vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) ve spolupráci se společností Samsung Electronics Czech and Slovak a Pedagogickou fakultou UK.

Program:

09.00–09.30          Registrace účastníků

09.35–09.40          Zahájení konference (prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., PedF UK,                                                    Michal Orság, EDUkační LABoratoř)

09.40–10.00          Plnění opatření Strategie digitálního vzdělávání
                                  (Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra školství)

10.00–10.10          Jsme připraveni? (Michal Orság, EDUkační LABoratoř)

10.10–10.20          Podpora digitalizace školství
                                  (Zuzana Mravík Zelenická, Samsung Electronics Czech and Slovak)

10.20–10.40          Virtuálně nebo reálně? Jak na technologie v přírodovědném                                                        vzdělávání (prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., PedF UK)

10.40–11.00          V době, kdy se stroje učí rychleji než lidé… (David Vrba, EDUA Group)

11.10–12.00          Oběd

12.10–12.30          Informační technologie, děti a výchova na prahu 21. století
                                  (PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D., PdF JČU)

12.30–12.50          Bylo nebylo aneb Internet jako informační zdroj
                                  (Daniel Pražák, Otevřeno)

12.50–13.10          Tablety v přípravě (budoucích) učitelů
                                  (doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D., PdF UHK)

13.10–13.30          Moderní technologie ve vzdělávání (PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., UPOL)

13.30–13.45          Ukončení konference a diskuse

Konference proběhne v aule Pedagogické fakulty UK (M. Rettigové 4, 110 00, Praha 1)

V případě potřeby nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu info@edulabcr.cz
či telefonicky na čísle 212 245 509.

Objednávka

Na tuto událost jsou rezervace již uzavřeny.