Formativní hodnocení I (učitelé 1. stupně)

Datum/čas
24.02.2021
10.00-16.00

Místo konání
EDUkační LABoratoř

Kategorie


Kurz Formativní hodnocení I pro 1. stupeň ZŠ je akreditován MŠMT pod č.j.: 11705/2020-2-245; plnění Šablon II: 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin.

Kurz představuje tři strategie formativního hodnocení. Účastníci se seznámí s konkrétními postupy, které mohou zařadit do své praxe. Prostor je také věnován sdílení zkušeností mezi pedagogy 1. stupně ZŠ.

V průběhu dochází k profesnímu rozvoji pedagogů v oblasti stanovování vzdělávacích cílů a kritérií úspěchu, vedení třídní diskuze a poskytování zpětné vazby. Účastníci se prakticky seznámí s technikami formativního hodnocení a tím, jak je začlenit do své výuky.

Témata:

  • Co je formativní hodnocení
  • Strategie formativního hodnocení
  • Cíle učení
  • Kritéria úspěchu
  • Třídní diskuse a důkazy o učení
  • Zásady poskytování zpětné vazby
  • Písemná zpětná vazba
  • Motivace

Časová dotace kurzu: 8 x 45 minut
Cena: 2 500 Kč
Termín: středa 24. 2. 2021
Cílová skupina: učitelé 1. stupně ZŠ
Garant kurzu: Mgr. Květa Sulková
Kde nás najdete: Palác Adria, Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1, vchod A, 3. patro.

V ceně je zahrnuto občerstvení.

Kurz není určen pro absolventy kurzu Efektivní učitel. Pro ně je vhodný navazující kurz Formativní hodnocení II pro 1. stupeň ZŠ.

Organizátor si vyhrazuje právo provést změny.

V případě otázek nás prosím kontaktujte e-mailem na info@edukacnilaborator.cz nebo telefonicky na +420 212 245 509.

Lze také zajistit akreditovaný kurz pro sborovnu (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ, VOŠ).

Objednávka

Na tuto událost jsou rezervace již uzavřeny.