Formativní hodnocení I

Datum/čas
Date(s) - 06.05.2020
10:00 - 16:00

Místo konání
EDUkační LABoratoř

Kategorie


Kurz Formativní hodnocení I je akreditován MŠMT pod č.j.: MSMT – 27840/2019-2-776 a je vhodný pro učitele 2. stupně ZŠ  a SŠ plnění Šablon II:
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Kurz představuje 5 strategií formativního hodnocení. Účastníci se seznámí s konkrétními postupy, které mohou zařadit do své praxe.

V průběhu dochází k profesnímu rozvoji pedagogů v oblasti stanovování vzdělávacích cílů a kritérií úspěchu, vedení třídní diskuze a poskytování zpětné vazby (učitel – žák, žák – žák, sebehodnocení žáků).

Anotace:

• Objasňování, sdílení a porozumění vzdělávacím cílům a kritériím úspěchu
• Organizování efektivní diskuse ve třídě, otázky a úlohy, které podávají přímý důkaz o žákově učení
• Zpětná vazba – poskytování zpětné vazby, která posouvá žáky vpřed
• Vzájemné hodnocení žáků – aktivace žáků, jako autorů zpětné vazby pro sebe navzájem
• Sebehodnocení – aktivace žáků, jako vlastníků svého učení
• Praktické ukázky efektivních výukových aktivit v průběhu celého kurzu

Časová dotace kurzu: 8 x 45 minut
Cena: 2 500 Kč
Termín: středa 6. 5. 2020
Cílová skupina: učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ
Garant kurzu: Mgr. Květa Sulková
Kde nás najdete: Karlínské náměstí 8, Praha 8. Bílá budova školy (za kostelem), po levém schodišti do 2. patra, učebna číslo 8.

V ceně je zahrnuto občerstvení.

Kurz není určen pro absolventy kurzu Efektivní učitel. Pro ně bude vhodný navazující kurz Formativní hodnocení II.

Organizátor si vyhrazuje právo provést změny.

V případě otázek nás prosím kontaktujte e-mailem na info@edukacnilaborator.cz nebo telefonicky na +420 212 245 509. Lze zajistit také kurz pro sborovnu nebo 1. stupeň ZŠ.

Objednávka

Tato událost je již obsazená.