Formativní hodnocení I

Datum/čas
08.01.2020
10.00-16.00

Místo konání
Karlínské náměstí

Kategorie


Kurz Formativní hodnocení I je akreditován MŠMT pod č.j.: MSMT – 27840/2019-2-776 a je vhodný pro učitele 2. stupně ZŠ  a SŠ plnění Šablon II:
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Kurz představuje strategie formativního hodnocení. Účastníci se seznámí s konkrétními postupy, které mohou zařadit do své praxe.

V průběhu dochází k profesnímu rozvoji pedagogů v oblasti stanovování vzdělávacích cílů a kritérií úspěchu, vedení třídní diskuze a zpětné vazby. Účastníci se prakticky seznámí s technikami formativního hodnocení a jak je začlenit do výuky.

Témata:

  • Co je formativní hodnocení
  • Strategie formativního hodnocení
  • Výchovně-vzdělávací cíle učení
  • Kritéria úspěchu
  • Třídní diskuse a důkazy o učení
  • Zásady poskytování zpětné vazby
  • Písemná zpětná vazba
  • Ústní zpětná vazba
  • Růstové nastavení mysli
  • Komunikace

Časová dotace kurzu: 8 x 45 minut
Cena: 2 500 Kč
Termín: středa 8. 1. 2020
Cílová skupina: učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ
Garant kurzu: Mgr. Květa Sulková
Kde nás najdete: Karlínské náměstí 8, Praha 8. Bílá budova školy (za kostelem), po levém schodišti do 2. patra, učebna číslo 8.

V ceně je zahrnuto občerstvení.

Kurz není určen pro absolventy kurzu Efektivní učitel. Pro ně bude vhodný navazující kurz Formativní hodnocení II.

Organizátor si vyhrazuje právo provést změny.

V případě otázek nás prosím kontaktujte e-mailem na info@edukacnilaborator.cz nebo telefonicky na +420 212 245 509.

Lze také zajistit akreditovaný kurz pro sborovnu (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ, VOŠ).

Objednávka

Tato událost je již obsazená.