Efektivní učitel (Šablony II pro ZŠ a SŠ)

Datum/čas
29.08.2019
09.30-16.00

Místo konání
ZŠ K. V. Raise

Kategorie


Kurz Efektivní výukové nástroje pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ je akreditován MŠMT pod č.j.: MSMT – 7399/2018-1-244 a je vhodný pro plnění Šablon II:
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Anotace:

• Charakteristiky efektivního učitele
• Tvorba výukových plánů (provázanost cíle, metod, podmínek a systému hodnocení)
• Plánování efektivního procesu výuky (volba výukových strategií, důvody pro volbu určitého způsobu vedení výuky)
• Strategie formativního hodnocení
• Řízení skupinové práce v souvislosti s rozvojem osobní odpovědnosti žáků
• Způsoby komunikace vedoucí k posilování zodpovědnosti žáků za proces vlastního učení
• Paměť a učení
• Praktické ukázky efektivních výukových a učebních aktivit

Každý účastník kurzu obdrží publikaci Efektivní výukové nástroje (více o publikaci na www.vyukovenastroje.cz).

V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení.

Časová dotace kurzu: 8 x 45 minut
Cena: 2 500 Kč včetně DPH (na základě objednávky bude zaslána zálohová faktura)
Cílová skupina: učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ

Organizátor si vyhrazuje právo provést změny.

V případě otázek nás prosím kontaktujte e-mailem na info@edukacnilaborator.cz nebo telefonicky na +420 212 245 509. Můžeme zajistit také kurz pro 1. stupeň ZŠ.

Objednávka

Na tuto událost jsou rezervace již uzavřeny.