Efektivní učitel (Šablony II pro ZŠ a SŠ)

Datum/čas
23.04.2019
10.00-17.00

Místo konání
EDUkační LABoratoř

Kategorie


Kurz Efektivní výukové nástroje pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ je akreditován MŠMT pod č.j.: MSMT – 7399/2018-1-244 a je vhodný pro plnění Šablon II:
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Jak kurz probíhá?

a) Teoretická část (4 x 45 minut)
• Co? Jak? Proč? (podmínky a zásady efektivního procesu učení – uvědomění, dovednost, motivace u žáků i učitelů)
• Modely stylů učení (abstrakčně sekvenční, konkrétně sekvenční, konkrétně náhodný, abstrakčně náhodný)
• Dovednost učit se
• Plánování efektivního procesu výuky (volba výukových strategií, důvody pro volbu určitého způsobu vedení výuky)
• Tvorba výukových plánů (provázanost cíle, metod, podmínek a systému hodnocení)
• Strategie formativního hodnocení
• Řízení skupinové práce v souvislosti s rozvojem osobní odpovědnosti žáků
• Způsoby komunikace vedoucí k posilování zodpovědnosti žáků za proces vlastního učení

b) Praktická část (4 x 45 minut)
• Praktické ukázky efektivních výukových a učebních aktivit
• Velvyslanci: kooperace, odpovědnost, pozitivní závislost, formulace myšlenek
• Konverze: hluboké učení, nezávislé učení, uspokojení různých stylů učení
• Multisenzorická paměť: proces zapamatování si, sebevědomí, zodpovědnost
• Hodnotové kontinuum: sebekázeň, odvaha, tolerance, myšlení
• Zpětná vazba pedagogů formou dotazníku k průběhu všech fází vzdělávací akce
• Souhrnné vyhodnocení vzdělávacího programu

Časová dotace kurzu: 8 x 45 minut
Cena: 2 400 Kč včetně DPH (na základě objednávky bude zaslána zálohová faktura)
Cílová skupina: učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ
Kde nás najdete: Křižíkova 237/36a, Praha 8, CORSO Karlín, boční vchod B/C, 3. patro

Organizátor si vyhrazuje právo provést změny.

V případě otázek nás prosím kontaktujte e-mailem na info@edukacnilaborator.cz nebo telefonicky na +420 212 245 509. Můžeme zajistit také kurz pro 1. stupeň ZŠ.

Objednávka

Na tuto událost jsou rezervace již uzavřeny.