Efektivita výuky, hodnocení žáků a jejich motivace (seminář PedF UK)

Datum/čas
11.05.2017
09.30-13.30

Místo konání
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Seminář pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s neziskovou organizací EDUkační LABoratoř (EDULAB).

Na semináři budou představeny základní techniky formativního hodnocení jako nástroje pedagogické komunikace a efektivní metody zvyšování motivace k učení.

Účastníkům budou dále prezentovány výsledky výzkumu implementace formativního hodnocení do praxe českých škol a dále výsledky zahraničních výzkumných šetření v oblasti rozvoje klíčové kompetence k učení žáků základních a středních škol.

Prostor bude také věnován testování úspěšnosti žáků a praktickým příkladům využití formativního hodnocení v prostředí malotřídní školy.

Akce se koná pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, prorektorky Univerzity Karlovy prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc. a děkana Pedagogické fakulty UK prof. PaedDr. Michala Nedělky, Dr.

Seminář je určen zástupcům akademické obce, ředitelům a ředitelkám základních a středních škol, pedagogům a odborné veřejnosti. Účast je bezplatná.

Program

09.30–10.00          Registrace účastníků

10.00–10.10          Zahájení semináře (prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor UK, doc.                                     PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., proděkanka pro studijní záležitosti                                     PedF UK, Michal Orság, ředitel, EDUkační LABoratoř)

10.10–10.30          Formativní hodnocení – zkušenosti ze zahraničí (Dr. Martin Roman,                                            zakladatel projektu Čtení pomáhá)

10.30–10.50           Školní úspěšnost všech žáků (PhDr. Hana Košťálová, odborná vedoucí                                        projektu Pomáháme školám k úspěchu)

10.50–11.10           Techniky formativního hodnocení na základních a středních školách                                       (Mgr. Petr Albrecht, Senior Teacher, Nový PORG)

11.10–11.30           Výsledky výzkumu zavádění formativního hodnocení                                                                       (PhDr. Karel Starý, Ph.D., Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK)

11.30–12.00          Coffeebreak

12.00–12.20          Rozvíjení klíčové kompetence k učení (Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.,                                     Katedra pedagogiky PedF UK)

12.20–12.40          Testování úspěšnosti žáků (PhDr. Martin Chvál, Ph.D., Ústav výzkumu a                                        rozvoje vzdělávání PedF UK)

12.40–13.00          Praktická ukázka hodnocení na malotřídní škole (Mgr. Miloš Novotný,                                        ředitel ZŠ Nemyčeves)

13.00–13.20          Závěrečné slovo a diskuze

13.20–14.20          Oběd

V případě potřeby nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu info@edulabcr.cz či telefonicky na čísle 212 245 509.

Objednávka

Tato událost je již obsazená.