1. konference Formativne.cz

Datum/čas
27.11.2019
09.00-17.00

Místo konání
Centrum robotiky (Plzeň)

Kategorie


Projekt Zavádění formativního hodnocení na základních školách (Formativne.cz), který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř, pořádá ve středu 27. listopadu 2019 vzdělávací konferenci zaměřenou na rozvoj dovedností v oblasti formativního hodnocení.

Formativní hodnocení je jedním z účinných a ověřených postupů, který pomáhá žákům v učení. Konference má za cíl představit konkrétní praktické způsoby, jak formativní hodnocení ve výuce používat.

Konference je primárně určena učitelům z Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého a Středočeského kraje, kteří se budou chtít zapojit do projektu a kontinuálně zavádět formativní hodnocení do své výuky. Seznam škol, které jsou Centry kolegiální podpory (CKP) a bude u nich jednou měsíčně probíhat setkání s učiteli, najdete na www.formativne.cz.

Konference je pro účastníky bezplatná.

Program konference:

09.00–10.30          Registrace
10.30–11.00           Úvod (Karel Starý, PedF UK, Michal Orság, EDUkační LABoratoř)
11.00–11.30           Lezec nebo běžec – zkušenosti se zaváděním formativního hodnocení v                                         novém vzdělávacím programu v ZŠ Chýně (J. Novák, K. Buncík, ZŠ Chýně)
11.30–12.00          Formativní hodnocení a vzdělávací obsah v souvislostech (Jan Slavík)
12.00–13.00           Oběd
13.00–13.50           1. workshopy
14.00–14.50           2. workshopy
15.00 –15.30          Závěr
15.30–17.00           Diskuse

V odpoledním bloku budou probíhat workshopy. Při registraci níže si prosím vyberte dva.

Témata workshopů:

1. Jak se vyhnout genderovým stereotypům v hodnocení
(Anna Babanová, Škola Můj Projekt – základní škola Praha).
Workshop představí téma formativního hodnocení z perspektivy genderu a je zaměřen na otázku individualizace hodnocení a poskytování efektivní zpětné vazby, která podporuje učení. Seznámíte se s příručkou Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce.

2. Sebehodnocení a vrstevnické hodnocení na 1.stupni ZŠ (obsazeno)
(Tereza Krčmářová, PedF UK)
Workshop představí možnosti využití záznamů pro písemné sebehodnocení a vzájemné vrstevnické hodnocení žáků (konkrétní příklady z praxe). Zamyslíme se společně nad podmínkami a překážkami efektivního způsobu zavádění těchto postupů do výuky, jejich formou i návrhy, jak s výsledky hodnocení dále pracovat.

3. Stanovování cílů při plánování výuky na 1. stupni ZŠ (obsazeno)
(Tereza Krčmářová, PedF UK)
V rámci workshopu bude představen doporučený postup při plánování vyučovací hodiny. Procvičíte svou dovednost rozpoznat přípravu, ve které jsou cíle, aktivity a způsoby ověřování výsledků učení ve vzájemném souladu a popř. navrhnout její úpravy. Vyzkoušíte si strategii MMM pro stanovování diferencovaných cílů.

4. Sebehodnocení v dějepisu na 2. stupni ZŠ
(Karel Starý, PedF UK)
Na konkrétních příkladech z výuky dějepisu na dvou různých základních školách uvidíte, jaké jsou možnosti a limity sebehodnocení a vrstevnického hodnocení žáků. Se svými materiály z praxe vystoupí Jana Masařová, ze ZŠ Tyršova Rumburk a Radek Vyskočil ze
ZŠ a MŠ Lubná.

5. Využití hodnoticích kritérií pro výuku Aj na 2. stupni ZŠ
(Jana Mužíková, PedF UK)
Na konkrétních příkladech z praxe učitelů anglického jazyka uvidíte možnosti využití sad kritérií/checklistů pro hodnocení úspěchu žáků. Společně zhodnotíme přínos, ale také možné problémy, které nám zavádění hodnoticích tabulek  může přinést. Ve společné diskusi se pokusíme tyto problémy popsat a najít pro ně konstruktivní řešení. Na workshopu vystoupí Josef Janoušek ze ZŠ Staňkov a Klára Simmerová ze ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary.

6. Vybrané postupy formativního hodnocení (obsazeno)
(Květa Sulková, EDUkační LABoratoř)
Na workshopu odhalíte, co se skrývá pod označením fixní a růstové nastavení mysli a jak růstové nastavení u žáků identifikovat a podporovat. Dále se seznámíte s postupy formativního hodnocení, díky kterým získáte důkazy o tom, co se žáci učí.

7. Aplikace, které žáky baví (obsazeno)
(Miloslav Khas, ZŠ Staňkov)
Na workshopu se seznámíte s několika jednoduchými on-line aplikacemi, které může učitel ihned použít pro vedení a zpestření své výuky. Díky nim získá od žáků okamžitou zpětnou vazbu a může tomu přizpůsobit své učení. Účastníci si aplikace prakticky vyzkouší z pohledu žáka a zároveň uvidí i z pohledu učitele.

V případě otázek nás prosím kontaktujte e-mailem na info@edukacnilaborator.cz nebo telefonicky na +420 212 245 509.

Projekt je financován v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008212.

Registrace účastníka

* položka je povinná

Na tuto událost jsou rezervace již uzavřeny.