Efektivní učitel

Kurz pro plnění šablon:
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j.: 7399/2018-1-244.

Realizace kurzu formou sborovny www.edukacnilaborator.cz/efektivniucitel-sborovna.

Datum/čas událost volná místa
21.11.2019
10:00 - 16:00
Efektivní učitel (Šablony II pro ZŠ a SŠ)
EDUkační LABoratoř, Praha 8
0
04.12.2019
10:00 - 16:00
Efektivní učitel (Šablony II pro ZŠ a SŠ)
EDUkační LABoratoř, Praha 8
0